Úvod

Ing. Petr Blažek & syn, Tišnov, Česká republika; Specializovaný chov jihoamerických papoušků rodů: PYRRHURA (pyrura), BOLBORHYNCHUS&PSILOPSIAGON (aymara), PIONUS&PIONITES (amazónci) a ARATINGA.
Ing. Petr Blažek & son, Tišnov, Czech republic. Specialized breeding of South America parrots and conures (Species: PYRRHURA, BOLBORHYNCHUS&PSILOPSIAGON, PIONUS&PIONITES, ARATINGA).